Th 2, 03 thg 8 | sẽ gửi cho bạn đăng nhập sau khi RVSP

Văn hóa cần triển khai OKRs (hội thảo trên web miễn phí)

Những đặc điểm văn hóa bạn cần có trong công ty của mình để phù hợp với việc triển khai OKR (Mục tiêu & Kết quả chính)
Đăng ký đã đóng
Văn hóa cần triển khai OKRs (hội thảo trên web miễn phí)

Thời gian & Địa điểm

18:00, 03 thg 8, 2020 – 19:00
sẽ gửi cho bạn đăng nhập sau khi RVSP

Giới thiệu về sự kiện

Hội thảo trên web hợp tác giữa Betterworks Asia (Thijs van Loon) và Asia PMO (Carsten Ley)

Chia sẻ sự kiện của bạn