top of page

Th 2, 03 thg 8

|

sẽ gửi cho bạn đăng nhập sau khi RVSP

Văn hóa cần triển khai OKRs (hội thảo trên web miễn phí)

Những đặc điểm văn hóa bạn cần có trong công ty của mình để phù hợp với việc triển khai OKR (Mục tiêu & Kết quả chính)

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Văn hóa cần triển khai OKRs (hội thảo trên web miễn phí)
Văn hóa cần triển khai OKRs (hội thảo trên web miễn phí)

Thời gian & Địa điểm

18:00 03 thg 8, 2020 – 19:00

sẽ gửi cho bạn đăng nhập sau khi RVSP

Khách

Giới thiệu về sự kiện

Hội thảo trên web hợp tác giữa Betterworks Asia (Thijs van Loon) và Asia PMO (Carsten Ley)

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page