top of page

Th 2, 12 thg 7

|

Hội thảo trên web giới thiệu về trải nghiệm khách hàng miễn phí

Hội thảo trên web giới thiệu về trải nghiệm khách hàng miễn phí

Làm thế nào để mang đến cho khách hàng một trải nghiệm kết thúc tuyệt vời mà họ muốn chia sẻ và giới thiệu!

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Hội thảo trên web giới thiệu về trải nghiệm khách hàng miễn phí
Hội thảo trên web giới thiệu về trải nghiệm khách hàng miễn phí

Thời gian & Địa điểm

16:00 12 thg 7, 2021 – 17:00 GMT+7

Hội thảo trên web giới thiệu về trải nghiệm khách hàng miễn phí

Khách

Giới thiệu về sự kiện

Giới thiệu về Trải nghiệm Khách hàng:

- Quản lý trải nghiệm là gì

- Các công cụ & kỹ thuật phổ biến là gì (Lập bản đồ Persona & Hành trình)

- Hiểu khách hàng của bạn - Phân tích phản hồi của họ - Hành động theo phản hồi - Đo lường tác động

- Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm là gì

- Dịch vụ khách hàng, xử lý khiếu nại, công cụ tương tác, chương trình khách hàng thân thiết và hơn thế nữa

Huấn luyện viên: Carsten Ley

Carsten là cựu Phó Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng của Lazada Việt Nam và đã thực hiện một số dự án Trải nghiệm Khách hàng cho nhiều ngành khác nhau. Bên cạnh đó, anh ấy còn là Chuyên gia trải nghiệm khách hàng được chứng nhận. Anh ấy nhận thấy rất nhiều cơ hội để cải thiện tính chuyên nghiệp, khả năng thích ứng với các nhóm khách hàng khác nhau và cách xử lý dịch vụ / tuân thủ.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page