Th 6, 04 thg 9 | Đăng nhập sẽ được gửi

Quản lý OKR là gì? - Hội thảo trên web miễn phí

Hiểu những gì OKR như một kỹ thuật quản lý có thể làm cho bạn
Đăng ký đã đóng
Quản lý OKR là gì? - Hội thảo trên web miễn phí

Thời gian & Địa điểm

15:30, 04 thg 9, 2020 – 16:30 GMT+7
Đăng nhập sẽ được gửi

Chia sẻ sự kiện của bạn