top of page

Th 6, 04 thg 9

|

Đăng nhập sẽ được gửi

Quản lý OKR là gì? - Hội thảo trên web miễn phí

Hiểu những gì OKR như một kỹ thuật quản lý có thể làm cho bạn

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
Quản lý OKR là gì? - Hội thảo trên web miễn phí
Quản lý OKR là gì? - Hội thảo trên web miễn phí

Thời gian & Địa điểm

15:30 04 thg 9, 2020 – 16:30 GMT+7

Đăng nhập sẽ được gửi

Khách

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page