top of page

Khách hàng

Thành công của chúng tôi được phản ánh thông qua

những thành tựu mà khách hàng của chúng tôi đạt được

Asia PMO Client Logos

Dự Án

MIT Myanmar

Triển khai OKRs (Quản trị theo mục tiêu và Kết quả then chốt)/Tư vấn về phát triển công cụ CNTT

 • 'Đã đào tạo hơn 40 Giám Đốc và các Cấp Quản Lý trên OKRs và giới thiệu các công cụ thực hành OKR tốt nhất.

 • Thiết lập và tối ưu hóa công ty, OKRs và chủ sở hữu cùng nhau thực hiện trên phương diện toàn cty.

 • Thực hiện chu trình xem xét OKR, hội thảo và truyền thông để tất cả nhân viên đều có thể nắm rõ về phương pháp mới.

 • Theo dõi và quản lý hàng tháng các OKRs từ báo cáo trực tiếp trên tất cả các cấp

 •  Tư vấn ý kiến cho Nhóm phát triển CNTT trên thiết kế và thử nghiệm công cụ quản lý OKR riêng của họ.

H&M

Kích hoạt thị trường thương mại điện tử của H & M ở Đông Nam Á

 • Phát triển nghiên cứu thị trường về thương mại điện tử thời trang ở Đông Nam Á (Đài Loan, HK và Ma Cao) bao gồm kiểm tra chuẩn đối sánh và tài liệu từ các đối thủ thời trang cạnh tranh chính trong khu vực.

 • Thiết lập hành trình trải nghiệm khách hàng cho thương mại điện tử thời trang (Landing page, Product research, Check-out, Waiting time, Delivery, After Sales).

 • Thiết lập và đánh giá trang web thương mại điện tử cho H&M Đông Nam Á liên quan đến các yêu cầu hành trình trải nghiệm của khách hàng bản địa. Phát triển các chính sách mua hàng như: chính sách vận chuyển, chính sách đổi trả, các hình thức thanh toán, v.v…

Movi Vietnam

Chuyển đổi kỹ thuật số từ cho vay tiền mặt sang ngân hàng trực tuyến

 • Dẫn dắt dự án chuyển đổi kỹ thuật số để tạo lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

 • Đánh giá tình trạng hiện tại của việc Kinh doanh cho vay tiền mặt và Giấy phép để phác thảo bản đồ cơ hội kỹ thuật số.

 • Ưu tiên và phát triển các tính năng và chức năng để nâng cao các sản phẩm và quy trình hiện tại.

 • Khởi xướng sản phẩm và dịch vụ ngân hàng trực tuyến mới và quản lý phát triển. + Dẫn dắt pháp lý và chuyển đổi thị trường sang ngân hàng trực tuyến.

Solar Home Myanmar

Thiết Lập và Triển Khai Phòng Quản lý dự án PMO, Trải Nghiệm Khách hàng (CX)

 • Xem xét cấu trúc, trách nhiệm & phương pháp quản lý dự án hiện tại.

 • Thành lập nhóm Quản lý dự án PMO và thiết lập phương pháp, cấu trúc & quy trình cho việc quản lý dự án

 • Giới thiệu Trải nghiệm khách hàng cho các nhóm vận hành và các đơn vị tiếp xúc với khách hàng. + Đào tạo, thiết lập và quản lý nhóm Trải nghiệm khách hàng với việc xem xét và cải tiến quy trình CX hàng tháng.

Thông qua các khóa đào tạo, Asia PMO đã giúp các nhà quản lý dự án hiểu rõ về các phương pháp và công cụ để thiết lập, lên kế hoạch và điều hành các dự án một cách thành công. Từ đó giúp chúng tôi bám sát thực tế khi xây dựng một dự án giữa công ty và khách hàng trên tất cả các cấp độ nhân viên. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát nhiều dự án cùng một lúc.​

Greg Krasnov

CEO & Founder Tonik Digitalbank

Thông qua các khóa đào tạo, Asia PMO đã giúp các nhà quản lý dự án hiểu rõ về các phương pháp và công cụ để thiết lập, lên kế hoạch và điều hành các dự án một cách thành công. Từ đó giúp chúng tôi bám sát thực tế khi xây dựng một dự án giữa công ty và khách hàng trên tất cả các cấp độ nhân viên. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát nhiều dự án cùng một lúc.​

Thao Ngo

Program Manager Corporate Training

UEH - ILACS

Thông qua các khóa đào tạo, Asia PMO đã giúp các nhà quản lý dự án hiểu rõ về các phương pháp và công cụ để thiết lập, lên kế hoạch và điều hành các dự án một cách thành công. Từ đó giúp chúng tôi bám sát thực tế khi xây dựng một dự án giữa công ty và khách hàng trên tất cả các cấp độ nhân viên. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát nhiều dự án cùng một lúc.​

Hoai Nam Hua

CEO & co-founder ADP-architects

bottom of page