top of page
Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation management consulting, agile & project management services

Thiết lập mục tiêu & Đạt hiệu quả bằng phương pháp OKRs

Tìm hiểu thêm thông tin tại OKR Asia

OKR Asia Logo

Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả Then chốt có thể giúp nhân viên tập trung làm đúng các điểm cần ưu tiên và hoàn thành chúng trong hoạch định 3 tháng.

ĐỘC QUYỀN

Miễn phí tư vấn về

Thiết lập mục tiêu

ĐÀO TẠO VỀ OKR

Bạn muốn tìm hiểu cách thành lập, đo lường và theo dõi OKRs? Vì sao OKRs có thể cải thiện việc thiết lập các mục tiêu hiện tại của bạn bằng KPIs, BSC trong thời gian nhanh nhất?

Chúng tôi sẽ giúp bạn giải thích: OKRs quan trọng như thế nào trong việc quản lý doanh nghiệp, cách thức xây dựng OKRs, văn hoá làm việc ra sao để áp dụng OKRs, sử dụng công cụ gì và phương pháp nào để phát triển OKRs một cách thiết thực và hợp lý nhất.

 

OKR Champ Logo
Strategy Training

HỘI THẢO VỀ OKR

Sau khi hiểu rõ về OKRs, mọi người sẽ cùng nhau trao đổi, lập ra các mục tiêu và kết quả có thể đo lường được cho doanh nghiệp của bạn.

Một trong số các hoạt động chính bao gồm hội thảo cho từng phòng ban hoặc đội nhóm để thăm dò và lấy ý kiến.

Strategy Workshop

ÁP DỤNG OKR

Sau khi lập ra OKRs, chúng tôi sẽ thống nhất các chỉ tiêu này với từng phòng ban hoặc đội nhóm, đồng thời bắt đầu tiến hành việc theo dõi và hoàn thành chúng bằng các công cụ khác nhau, cụ thể là theo dõi tiến độ hiệu quả hàng tuần & đánh giá kết quả đạt được hàng tháng.

Implementation
Contact
How can we help you?

Thanks for submitting!

Blog Feed

Read our latest blog posts:

Our Clients:

Clients
Scratchpay

Chuyển đổi kỹ thuật số từ cho vay tiền mặt sang ngân hàng trực tuyến

  • Dẫn dắt dự án chuyển đổi kỹ thuật số để tạo lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

  • Đánh giá tình trạng hiện tại của việc Kinh doanh cho vay tiền mặt và Giấy phép để phác thảo bản đồ cơ hội kỹ thuật số.

  • Ưu tiên và phát triển các tính năng và chức năng để nâng cao các sản phẩm và quy trình hiện tại.

  • Khởi xướng sản phẩm và dịch vụ ngân hàng trực tuyến mới và quản lý phát triển. + Dẫn dắt pháp lý và chuyển đổi thị trường sang ngân hàng trực tuyến.

MIT Myanmar

Thiết Lập và Triển Khai Phòng Quản lý dự án PMO, Trải Nghiệm Khách hàng (CX)

  • Xem xét cấu trúc, trách nhiệm & phương pháp quản lý dự án hiện tại.

  • Thành lập nhóm Quản lý dự án PMO và thiết lập phương pháp, cấu trúc & quy trình cho việc quản lý dự án

  • Giới thiệu Trải nghiệm khách hàng cho các nhóm vận hành và các đơn vị tiếp xúc với khách hàng. + Đào tạo, thiết lập và quản lý nhóm Trải nghiệm khách hàng với việc xem xét và cải tiến quy trình CX hàng tháng.

bottom of page