top of page

Dịch Vụ

 • Bạn muốn đảm bảo dự án quan trọng của mình không thất bại?

 • Khách hàng hay nhân viên không hài lòng hoặc không tương tác?

 • Mục tiêu công ty của bạn không phù hợp hoặc triển khai chưa đủ nhanh?

 • Doanh nghiệp của bạn có cần các giải pháp kỹ thuật số?

Hiện nay việc hoạch định và thực hiện các chiến lược là vô cùng quan trọng. Đó là lý do vì sao ban điều hành thuộc nhiều ngành công nghiệp đã lựa chọn Asia PMO để giúp họ đi đúng hướng.

 

Tìm hiểu thêm thông tin dưới đây về các dịch vụ chuyển đổi kinh doanh của chúng tôi:

Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation management consulting, agile & project management services
Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation management consulting, agile & project management services
Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation management consulting, agile & project management services

Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng
và Trải Nghiệm Nhân Viên

Quản lý Dự án theo Agile 
 Thiết lập và triển khai OKR
(okrasia.com)

Tiếp thị kỹ thuật số 
và Thiết kế trải nghiệm người dùng
Chuyển đổi kỹ thuật số

Để doanh nghiệp & dịch vụ của bạn tập trung vào khách hàng / nhu cầu và mong đợi của nhân viên (bao gồm việc xây dựng văn hóa lấy con người làm trọng tâm), chúng tôi sẽ giúp bạn:

 

 • Phân tích khó khăn của khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ, tư vấn xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng / nhân viên

 • Xây dựng các quy trình và đội ngũ quản lý trải nghiệm để triển khai và thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề của khách hàng 

 • Thúc đẩy doanh nghiệp đưa ra ý tưởng để cải thiện trải nghiệm và đánh giá của khách hàng.

Để đẩy mạnh tốc độ phát triển doanh nghiệp qua việc áp dụng cách thức và công cụ quản lý linh hoạt, chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • Áp dụng Agile và phương thức quản lý dự án giúp phối hợp tốt hơn và đẩy nhanh quá trình triển khai sản phẩm ra thị trường

 • Triển khai OKR nhằm có kế hoạch linh hoạt, tập trung vào kết quả kinh doanh then chốt và phương thức đánh giá hiệu quả rõ ràng

 • Nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên trong việc phối hợp và gia tăng hiệu suất làm việc.

Monday - Friday 11:00 - 18:30

Saturday 11:00 - 17:00

Sunday 12:30 - 16:30 

 

Để kiểm tra mức độ nhận diện sản phẩm và tạo ra chiến lược phát triển cho sản phẩm đó, chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • Tối ưu hoá chiến lược SEO toàn diện 

 • Sử dụng nội dung quảng bá dựa trên từ khoá tìm kiếm phổ biến

 • Kiểm tra hiệu quả của phương tiện truyền thông xã hội

 • Tư vấn thiết kế các website và ứng dụng thân thiện với người dùng

 • Số hoá việc kinh doanh từ giao diện thanh toán cho đến kênh giao tiếp khách hàng.

bottom of page