top of page

Dịch Vụ

 • Bạn muốn đảm bảo dự án quan trọng của mình không thất bại?

 • Khách hàng hay nhân viên không hài lòng hoặc không tương tác?

 • Mục tiêu công ty của bạn không phù hợp hoặc triển khai chưa đủ nhanh?

 • Doanh nghiệp của bạn có cần các giải pháp kỹ thuật số?

Hiện nay việc hoạch định và thực hiện các chiến lược là vô cùng quan trọng. Đó là lý do vì sao ban điều hành thuộc nhiều ngành công nghiệp đã lựa chọn Asia PMO để giúp họ đi đúng hướng.

Tìm hiểu thêm thông tin dưới đây về các dịch vụ chuyển đổi kinh doanh của chúng tôi:

OUr Consulting & Training Services

STRATEGY &

GOAL SETTING (OKRs / KPIs)

 • Strategy Development & Execution

 • Goal Setting by OKRs or KPIs

 • Delivery & Performance

Facilitate organizations to structure their goal setting & achievement cycle delivery by projects and actions.

PROJECT & AGILE MANAGEMENT

Enable organizations to run their project more efficiently and structured and to manage & align multiple projects.

 • Project Management

 • Agile & Hybrid Methodologies

 • PMO Set-up & Governance

CUSTOMER & EMPLOYEE EXPERIENCE

Enable clients to understand their customer & teams. Manage & solve their pain points & offer an excellent product/ service experience

 • Customer Experience Implementation

 • Employee Experience Implementation

 • Customer Journey & Research

WORKFORCE MANAGEMENT & START-UP SKILLS

Enable companies and clients to work efficiently as established or new start-ups in the SEA market.

 • Organization Design

 • Facilitator Roles

 • Agile Leadership

bottom of page