top of page
Digital Sketching

Trải nghiệm Khách hàng
Trải nghiệm Nhân viên
Trải nghiệm của Đối tác

Business management, How to set up my business goal?, goal settings service, OKR implementation management consulting, agile & project management services

Quản lý Trải nghiệm Khách hàng & Trải nghiệm Nhân viên giúp doanh nghiệp có thể hiểu được khách hàng hay nhân viên của mình, đồng thời chủ động nắm bắt được nhu cầu và mong muốn của họ để thành công đạt doanh thu.

ĐỘC QUYỀN

Miễn phí tư vấn về khảo sát khách hàng

ĐÀO TẠO VỀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
HOẶC TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN

Bạn muốn tìm hiểu về cách thiết lập, đo lường và theo dõi trải nghiệm? Vì sao việc chú trọng vào khách hàng hay nhân viên có thể giúp doanh nghiệp giành được thị trường và tiết kiệm chi phí hiệu quả?

 

Chúng tôi sẵn sàng giải đáp các thắc mắc về Trải nghiệm Khách hàng và Trải nghiệm Nhân viên, tư vấn cách đo lường, phân tích và khắc phục những điểm yếu trong kế hoạch cải thiện kinh doanh hàng tháng.​​

CX Training

CHIẾN LƯỢC VỀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
CHIẾN LƯỢC VỀ TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN

Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược hay dự án để tổng hợp tất cả dữ liệu về trải nghiệm Khách hàng / Nhân viên, đồng thời tăng thêm độ tin cậy bằng các ý kiến và đánh giá sâu sắc thông qua CSAT, NPS v.v.

Ngoài ra chúng tôi có thể tổ chức các buổi thảo luận để thu thập những khuyết điểm của doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp và các yếu tố tạo ấn tượng tốt cho khách hàng nhằm giúp khắc phục hiệu quả kinh doanh.

CX Strategy

CÁCH THỨC ÁP DỤNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
CÁCH THỨC ÁP DỤNG TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN

Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa Trải nghiệm Khách hàng / Trải nghiệm Nhân viên trở thành một trong những mục tiêu chính trong chiến lược của mình.

Để làm điều này, một đội ngũ nội bộ sẽ được thành lập và đào tạo nhằm thực hiện công tác hỗ trợ, theo dõi cũng như áp dụng các phương pháp khắc phục điểm yếu dựa trên các góp ý đã thu thập.

Ngoài ra, chúng tôi có thể xây dựng văn hoá làm việc “lấy con người làm cốt lõi" để giúp doanh nghiệp dễ dàng hoàn thiện sản phẩm & dịch vụ.

CX Implementation
Contact
How can we help you?

Thanks for submitting!

Blog Feed

Read our latest blog posts:

Our Clients:

Clients
H&M

Chuyển đổi kỹ thuật số từ cho vay tiền mặt sang ngân hàng trực tuyến

  • Dẫn dắt dự án chuyển đổi kỹ thuật số để tạo lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

  • Đánh giá tình trạng hiện tại của việc Kinh doanh cho vay tiền mặt và Giấy phép để phác thảo bản đồ cơ hội kỹ thuật số.

  • Ưu tiên và phát triển các tính năng và chức năng để nâng cao các sản phẩm và quy trình hiện tại.

  • Khởi xướng sản phẩm và dịch vụ ngân hàng trực tuyến mới và quản lý phát triển. + Dẫn dắt pháp lý và chuyển đổi thị trường sang ngân hàng trực tuyến.

Asia PMO Client Logos

Thiết Lập và Triển Khai Phòng Quản lý dự án PMO, Trải Nghiệm Khách hàng (CX)

  • Xem xét cấu trúc, trách nhiệm & phương pháp quản lý dự án hiện tại.

  • Thành lập nhóm Quản lý dự án PMO và thiết lập phương pháp, cấu trúc & quy trình cho việc quản lý dự án

  • Giới thiệu Trải nghiệm khách hàng cho các nhóm vận hành và các đơn vị tiếp xúc với khách hàng. + Đào tạo, thiết lập và quản lý nhóm Trải nghiệm khách hàng với việc xem xét và cải tiến quy trình CX hàng tháng.

bottom of page