top of page

Th 5, 29 thg 7

|

https://qingflow.com/f/d37d8d05

CX trong Sự kiện chuỗi trực tuyến bán lẻ - Hãy trò chuyện SHOP

Sự kiện do Số hóa tại CX Asia Series Event 2021

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
CX trong Sự kiện chuỗi trực tuyến bán lẻ - Hãy trò chuyện SHOP
CX trong Sự kiện chuỗi trực tuyến bán lẻ - Hãy trò chuyện SHOP

Thời gian & Địa điểm

14:30 29 thg 7, 2021 – 16:30 GMT+7

https://qingflow.com/f/d37d8d05

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page