Th 5, 29 thg 7 | https://qingflow.com/f/d37d8d05

CX trong Sự kiện chuỗi trực tuyến bán lẻ - Hãy trò chuyện SHOP

Sự kiện do Số hóa tại CX Asia Series Event 2021
Đăng ký đã đóng
CX trong Sự kiện chuỗi trực tuyến bán lẻ - Hãy trò chuyện SHOP

Thời gian & Địa điểm

14:30, 29 thg 7 – 16:30 GMT+7
https://qingflow.com/f/d37d8d05

Chia sẻ sự kiện của bạn